Hagebyhus Naboens espalier

En hage i Hagebyen

Vår hage er en parsellhage i Ullevål Hageby i Oslo. Hagebyen ble anlagt i perioden 1917-1926. Anlegget var inspirert av den engelske "garden cities"-bevegelsen som Ebenezer Howard presenterte i 1898 og 1902. Her var tanken å etablere mindre, selvforsynte boligområder utenfor storbyene. I 1913 vant arkitekt Oskar Hoff reguleringskonkurransen for hagebyanlegg på det som en gang var Store Ullevål gård, eiendommen som kommunen kjøpte i 1909. Boligdirektørens arkitektkontor ved Harald Hals og Adolf Jensen Talberg m.fl. sto for videre tegning av hustyper. Selv om Ullevål hageby ikke ble en ekte "garden city" var allikevel intensjonen å bygge rimelige boliger slik at arbeidere kunne flytte ut fra trange og usunne byleiligheter til grønne områder, der hver leilighet hadde sin egen hageparsell. Av forskjellige økonomiske og bygningsmessige forhold ble boligene for dyre for alminnelige arbeidere.

Loftsutsikt over tre hager

Bebyggelsen består av to- og firemannsboliger, samt flerfamiliehus i varierende størrelse. Til sammen er det 653 boliger fordelt på 119 bygninger. Bebyggelsen er enhetlig utformet i mur og rød tegl. De aller fleste leilighetene har egen hageparsell. Fra noen av leilighetene kan man gå direkte ut i sin egen hage om man bor i 1.etasje. Men i mange av leilighetene må man gå over fellesområder før man kommer til sin egen parsell.

Gjennom årene har nok hagene gjenspeilet tidens hageideal — fra hager med velholdte bed med oldemors stauder, nyttevekster, fruktbusker og frukttrær, til parseller der ønske om rekreasjon og fritid har resultert i forenklete og lettstelte hager. Det er mange år siden Hagebyselskapet hadde egen komité som kontrollerte at hagene ble standsmessig vedlikeholdt! Men i følge boligselskapets ordensregler plikter fremdeles beboere å holde hagene opparbeidet, beplantet og i pen stand.

Fagerklokke