Ubudne hagegjester

Hva er ugress? Et engelsk hagesitat sier: A weed is a plant that is not only in the wrong place, but intends to stay. — Sara Stein.

De fleste hager har noen ubudne gjester men ikke alle disse er ugress. Noen er mer velkomne enn andre. Selvsådde stauder lar vi jo ofte bli eller flytter til et passende sted i bedene.

Noen ettårig planter som f.eks. forglemmegei selvsår seg lett i vår hage. Som oftest lar jeg forglemmegeiene stå — men de er lette å luke bort.

Tidlig på sommeren dukker det opp en plante med hvite blomster i hagen vår og i noen nabohager. Ugress? Den sprer seg som et vakkert hvitt teppe på plenen og litt i bedene også. (Der er den ikke fullt så vakker, men heller litt plagsom når den vokser innimellom staudene og må lukes vekk ...)

Når blomstringen er over er det som regel tid for årets første plenklipp og da er det over og ut for denne planten, annet enn som grønn vekst i plenen. Denne planten heter engkarse, Cardamine pratensis.

Engkarse blomstrer om våren når gjøken kommer til Europa, derav det engelske navnet Cuckoo flower. For øvrig har den flere morsomme navn på engelsk: Lady's smock, Meadow Cress, Bittercress, Bog Pink, Milkmaids.

En nabo har fortalt at noen steder i Norge blir den kalt for "pinseblomst", (ikke å forveksle med pinselilje ...)

Så den er vel strengt tatt ikke et ugress men kun en ubuden "ekte" blomst?

Ubudne gjester

Fra naboens hage

Ubudne gjester

Fra naboens hage

Ubudne gjester

Fra vår hage