Ridderspore

Min første ridderspore

kjøpte jeg som suvenir fra et lite planteutsalg tilknyttet Blåfargeverket på Modum. Dette blå minnet har jeg hatt gleden av hver sommer i mange år. Etter hvert har riddersporer i andre blånyanser kommet til. Før riddersporene blir for høye må de bindes opp slik at de kan tåle regn og vindkast. Etter noen år kan riddersporene deles.

Ridderspore
Ridderspore
Ridderspore
Ridderspore
Ridderspore
Ridderspore
Ridderspore

Riddersporer tåler ikke uttørking og må vannes i tørre perioder.

Ridderspore