Nærhet og avstand: Marikåpe

I min hage har jeg plantet praktstorknebb sammen med marikåpe, inspirert av en plantekombinasjon avbildet i utallige hagetidsskrifter.

Marikåpe

Og litt lengre unna, på vandring gjennom universitetsområdet på Blindern har jeg i flere år sett marikåpe brukt på en annen måte: som store tette tuer i stenrabatter.

Marikåpe