Hagen

Hageelementer

består ikke bare av det som vokser og gror. I Ullevål hageby er det hageelementer som har vært her helt siden området ble utbygget. Elementene var en del av den helhetlige planen for området: portaler, lysthus, murer, portstolper, gjerder, trapper, gangveier osv. Men mye er selvsagt kommet til i hver enkelt hage i årenes løp. Utbygging av kjeller og loft de senere år har etterlatt et behov for boder til oppbevaring av sykler og hageredskap m.m. Boligselskapet har derfor fått tegnet redskapsbod tilpasset den eksisterende arkitekturen.

Gjerde Bod

Karakteristisk for området er de brunbeisete gjerdene.
Her er en port med humleportal inn til en bio-dynamisk hage.

Ny redskapsbod i nabohagen.

Trapp

Vi har laget trapp opp til hagen vår.

Da vi anla hagen måtte vi prioritere jordforbedring, planting av busker og stauder og heller til sitteplassen. Hadde jeg visst at vårt lange staudebed skulle bli bredere og bredere med årene ville jeg ha bygd opp en bedre støttemur fra starten av, for å lette tilgang til lukingen! Og det er lov å ønske seg marktegl og pent hugget kantstein istedenfor de steinene vi har funnet i hagen eller i naturen!

Espalier

Naboen har laget espalier for å skjerme hagen sin.

Støttemur Kant

Ny støttemur i en annen nabohage.

Teglrester til kanting av bed.

Inngangsparti