Spydeberg prestegård

Spydeberg prestegård

Sommeren 2016 stoppet vi ved Spydeberg prestegård og gikk gjennom den åpne porten. Der kom vi så inn til den fine hagen gjenskapt etter Jacob Nicolai Wilses tegninger.

Dansk-norske J.N. Wilse (1735-1801) var sogneprest i Spydeberg fra 1768-1786.

I tillegg til prestegjerningen var han også naturforsker, interesserte seg for bl.a. jordbruk, topografi, botanikk og lokalhistorie. Han ivret for å forene pryd og nytte i hagene, og fikk frø tilsendt fra Carl von Linné.

Spydeberg prestegård

I forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014 ble Wilses historiske hage gjenskapt. Prestegården spilte en viktig rolle i 1814. Det var her Christian Frederik holdt statsråd 8. august, dette ble senere kjent som Spydebergstatsrådet, og ble utgangspunkt for unionstraktaten med Sverige, fullført som Konvensjonen i Moss den 14. august 1814.

Før rekonstruksjonen ble det det gjort hagearkeologiske undersøkelser. Wilse etterlot seg også detaljerte tegninger og beskrivelser av hagen han fikk anlagt. Hagehistoriker Madeleine von Essen og landskapsarkitekt Anne Kaurin (Villvin) har utformet hageplanen og vegetasjonsplanen til rekonstruksjonen. Hagen ble markert ferdigstilt 14. august 2014.

I tillegg til bed og planter fantes det en rekke andre elementer i Wilses hage. I forbindelsen med rekonstruksjonen tegnet arkitekt Lars Jacob Hvinden-Haug en rekke av disse arkitektoniske elementene i hagen: Redskapsskjul med altan, obelisk, urne og lysthus ved karpedammen og som har blitt bygget av dyktige håndverkere.

I hageanlegget finnes det både en formalhage og karussdammer.

Spydeberg prestegård
Spydeberg prestegård

Solur

Spydeberg prestegård
Spydeberg prestegård Spydeberg prestegård

Bed med nyttevekster i formalhagen

Spydeberg prestegård ble fredet i 1991.

Spydeberg prestegård Spydeberg prestegård

Rips og solbærbusker. Redskapsbod med altan.

Spydeberg prestegård Spydeberg prestegård

Urne. En av de gjenskapte hageelementene.

Hyrdinne

Spydeberg prestegård

Obelisk. Hageelementene er malt av dekorasjonsmaler Roger Studsrud etter Lars Jacob Hvinden-Haugs tegninger.

Spydeberg prestegård

Damhagen