Sogn hagekoloni

Sogn hagekoloni

Det er mye inspirasjon å hente fra andre hager.

Mange rusleturer gjennom Sogn hagekoloni har gitt meg ideer til stauder, roser og andre planter jeg har fått lyst til å prøve ut i min egen hage.

Sogn hagekoloni ble etablert i 1909. 72 parseller ble anlagt på et område av gården Lille Ullevål vis-a-vis Ullevål sykehus. Etter noen år måtte hagekolonien flytte pga bygging av sykehjem og eldreboliger.

I 1923 fikk hagekolonien tildelt en ny tomt på Sogn, på jorder mellom Blindern og Ullevål stadion, og etter noen år kunne den gjenåpne med nytt navn, Sogn hagekoloni.

I Oslo er det ni hagekolonier og mange flere områder med parsellhager. I en hagekoloni har hver parsell en liten hytte. I parsellhager er det bare parseller.

Sogn hagekoloni

I dag har Sognhagekoloni 204 hytter med parseller. Gjennomsnittsstørrelsene på parsellene er 300 m2. Disse leies av Oslo kommune, mens hyttene eies av den enkelte kolonist.

Det er noe fint å se i hagekolonien gjennom hele hagesesongen. Fra tidlig om våren til portene lukkes for publikum sent på høsten. Sogn hagekoloni er som de øvrige kolonihagene i byen å betrakte som offentlig park. Her er alle hjertelig velkommen.

I noen av hageparsellene er det fokus på nyttevekster: Grønnsaker, bærbusker og frukttrær. I andre er det mest stauder og roser, eller sommerblomster i krukker og bed. Men i de fleste hageparsellene er det en lett blanding med litt av alt.

Hageparsellene er alle forskjellige. Noen er frodige og velholdte, noen ser ut til å ha eiere som er spesielt hageinteresserte mens andre parseller er trivelige men krever mindre stell.

Sogn hagekoloni Sogn hagekoloni

I dag er det nok mer fokus på rekreasjon og hageglede enn på matauke.

Hagekoloniens ordensregler sier bl.a. at enhver skal anlegge og skjøtte sin parsell slik at den ser pen og tiltalende ut. Enhver parselleier må holde halvdelen av gaten utenfor sin parsell fri for ugress.

Sogn hagekoloni kjennetegnes bla. av de lange, hvitmalte stakkittgjerdene og de ugressfrie grusgangene.

Parselleiere i Sogn Hagekoloni har, sammen med parselleiere i de øvrige kolonihagene i Oslo, kjempet en hard kamp for å bevare kolonihagene som grønne lunger i Oslo sentrum.

Sogn hagekoloni

På dette bildet fra 1964 er det fremdeles åpne jorder nedenfor Gaustad sykehus og gartneriet på Sogn er i drift. Utbyggingen på Ullevål stadion er begrenset og trafikken på Ringveien er beskjeden. Nå i dag er Sogn hagekoloni virkelig en grønn lunge i et tett utbygget område med mye ny bebyggelse og biltrafikk.

Sogn hagekoloni