Botanisk hage i Oslo

Staudebedene her er utrolig flotte!

Botanisk hage — Oldemors hage

I Oldemors hage finnes det bortimot 500 gamle prydplanter. Disse er samlet inne fra gamle hager over store deler av Østlandet. Eierne av hagene har fortalt både om hagens historie og om den enkelte plantens historie. Dette er planter som gjennom lang tid har overlevd i norsk klima. De har egenskaper som kan mangle hos moderne sorter som selges i dag og har derfor verdi for framtidig hagebruk.

Botanisk hage i Oslo

Pioner

Oldemors hage er utformet som en sansehage, tilrettelagt for personer med demens og er anlagt i en gammel stil med benker, lysthus, vannpumpe o.l. Det er tenkt at hagen skal gi gode sanseoplevelser — og vekke til livet minner fra barndommens hage.

Les mer om Oldemors hage her: Oldemors hage — klonarkiv og sansehage — Naturhistorisk museum.

Botanisk hage i Oslo Botanisk hage i Oslo
Botanisk hage i Oslo

Fredløs og riddersporer

Botanisk hage i Oslo
Botanisk hage i Oslo Botanisk hage i Oslo