Nyttehager

Ved planleggingen av Ullevål hageby var tanken den at beboere skulle få mulighet til å dyrke frukt og grønnsaker i egne parseller. Hagene var den gang først og fremst nyttehager. Fremdeles er det frukttrær i de fleste hagene. Som i mange andre hager, ble parsellene i hagebyen brukt til å dyrke poteter og andre nyttevekster under 2. verdenskrig. I mange av hagene finnes det bed med grønnsaker og krydderplanter, men i dag er det få hagebybeboere som prioriterer nyttevekster, med noen få unntak. Hagen på bildet er helt og holdent viet økologisk dyrking av frukt og grønnsaker. Dette er en frodig og tettvoksende hage der det ser ut til at insektene også trives.

Fra en økologisk hage

Glimt fra den økologiske hagen.

Fra en økologisk hage Fra en økologisk hage
Fra en økologisk hage Fra en økologisk hage
Fra en økologisk hage Fra en økologisk hage
Fra en økologisk hage
Fra en økologisk hage
Fra en økologisk hage
Fra en økologisk hage
Fra en økologisk hage