Nyfossum: Blåfarveværket på Modum

Min første ridderspore kjøpte jeg for mange år siden på et planteutsalg tilknyttet Nyfossum, anlegget som ble bygget som bolig for Blaafarveværkets tekniske direktør. Planteutsalget spesialiserte seg på oldemorstauder og gammeldagse roser. I dag er utsalget nedlagt, men lever videre på Nyfossum som en plantesamling med hovedsaklig stauder og rosehage.

Bygget ble tegnet av tyske Friederich Roscher, direktør fra 1820-40. Nyfossum er restaurert og åpen for publikum deler av året. I tillegg til boligen er låven og uthus i dag i bruk som utstillingslokaler for skiftende kunstutstillinger og museumsbutikk.

Hageanlegget er innbydende, med grønne plener, urtehage, lysthus og andedam.

Les mer om Nyfossum her.

Fra Nyfossum

Nyfossum

Interiørbilde fra direktørboligen

Interiørbilde fra direktørboligen

Riddersporer Riddersporer

Riddersporer

Fra urtehagen på Nyfossum Fra urtehagen på Nyfossum

Fra urtehagen på Nyfossum

Andedammen på Nyfossum

Andedammen på Nyfossum

Lysthuset

Rundt lysthuset gror det roser ...

Fra Nyfossum

Fra hagen på Nyfossum

Fra Nyfossum

Plantesamlingen på Nyfossum