Ved Langenes kirke

Langenes kirke

Langenes kirke

I byer er området rundt en kirke ofte en kjærkommen grønn lunge. Enten man er der for å minnes de som ligger begravet eller bare rusler en tur. Men mange steder ligger kirken landlig til, rett ved skog og mark og dyrket jord. Men også her kan grøntområdet rundt kirken være en viktig del av helheten. Jeg kom til Langenes sent en kveld i juli sommeren 2019. Den hvite trekirken sto tydelig fram i landskapet. Et gammelt steingjerde er ramme rundt kirken. Fremdeles står det igjen noen gamle gravstøtter på gresset innenfor gjerdet.

En gang i tiden var Langenes Vesterålens største fiskevær. Men dette endret seg ved overgang fra nordlandsbåter til større skøyter med motor. Da var ikke lenger den grunne havna i Langenes egnet. Gradvis flyttet virksomheten over til Stø som hadde bedre havneforhold og beskyttelse mot storm fra havet.

Kirken ligger ikke langt fra sjøen

Kirken ligger ikke langt fra sjøen

Langenes på slutten av 1800-tallet

Langenes på slutten av 1800-tallet

Langenes i dag. Med rester av tidligere bebyggelse.

Langenes i dag. Med rester av tidligere bebyggelse.

Roser

Men Langenes kirke består, selv om bebyggelsen rundt den nå er mer spredt enn den var før i tiden.

Ved kirken står det et lite, hvitt hus. En "kirkestue" brukt bl.a. av dåpsfamilier. Og kanskje det var her min oldefar Kristian Erhard Koren skiftet om fra reiseklær til presteantrekk da han kom sjøveien i sin lille nordlandsbåt for å holde gudstjeneste. Han var prest i Øksnes kirke på Skogsøya fra 1883-1894, og Langenes var den gangen annekskirke.

Da jeg ruslet rundt så jeg storhjelm ved kirkestua, og ballblom lyste opp sammen med mjødurt. Og på en busk blomstret fremdeles noen få, enkle roser.

Ballblom og storhjelm Mjødurt, ballblom og storhjelm

Ballblom og storhjelm

Mjødurt, ballblom og storhjelm

Storhjelm og mjødurt

Storhjelm og mjødurt

Et kjent hageråd er: Finn ut hvilke planter som trives i hagen din og plant mange av dem. Dette er selvfølgelig et prinsipp naturens selv følger. Det som trives blir det mer av. På utsiden av steingjerdet rundt kirken vokser det storhjelm i en lang rekke. Frodige storhjelm som dette så jeg viltvoksende mange steder i Vesterålen. Altså en plante som selvsår seg og trives!

Storhjelm langs ved steingjerdet Mjødurt, ballblom og storhjelm

Storhjelm langs ved steingjerdet

Storhjelm ved Langenes kirke

Storhjelm Kirkeporten

Storhjelm

Kirkeporten

Mørk og fin farge Ved Langenes kirke. Utsikt mot Geitberget i Stø.

Mørk og fin farge

Ved Langenes kirke. Utsikt mot Geitberget i Stø.

Gresseng

Gresseng

I noen år har bruk av prydgress vært en populær hagetrend. Enten i private hager eller i offentlig beplantninger. Ofte brukt sammen med planter som har sin opprinnelse fra den amerikanske prairien. I naturen i vårt eget land har vi mange forskjellige gressarter. Og om disse ikke benevnes som prydgress så er de allikevel vakre der de vokser i eng og mark. Som her både utenfor og innenfor steingjerdet ved Langenes kirke.

Alteret Fra interiøret av Langenes kirke

Alteret

Fra interiøret av Langenes kirke

Langenes Kirke er sannsynligvis bygget tidlig på 1500-tallet. En korskirke i laftet tømmer. Altertavla ble malt i 1758 av tyskfødte Gottfried Ezechiel.