Hagen ved Tallhallbygget

Tallhallbygget på Blindern huser Meteorologisk institutts datasenter.
Arkitekter var Pir II Oslo AS og bygget sto ferdig i 2011.
Landskapsarkitekter var Arkitekturverkstedet i Oslo / Asplan viak.

Foran inngangen til bygget er en liten uformell hage. Jeg går ofte tur forbi bygget og følger med i hagen gjennom hele året.

Da jeg først la merke til hagen så jeg prydgress og store felt med solhatt. Etter hvert har jeg også sett dagliljer, storknebb og et magnoliatre. Hagen forandrer seg litt fra år til år.

Fasadematerialet er perforerte aluminiumsplater. Jeg synes plantene i hagen og fargen og strukturen i fasaden går veldig godt sammen. Det er et veldig "grafisk" uttrykk i både plantene og byggets fasade som gjør hagen veldig fotogen!

Tallhall
Tallhall

Solhatt

Tallhall Tallhall

Solhatt

Dagliljer

Tallhall

Magnolian blomstrer

Tallhall Tallhall

Grønt gress i juli

Solhatt og prydgress i september

Tallhall

Solhatt og prydgress i september

Tallhall Tallhall

Desember ved Tallhall