Geitmyra skolehage

Geitmyra

Geitmyra skolehage, eller Gjedemyren som det het den gang, ble etablert i 1909, og er Oslos nest eldste skolehage. Allerede fra starten var Geitmyra sentrum for all skolehagevirksomhet i Oslo.

Bokomslag

Johannes Smiths bok fra 1906: "Skolehagen som undervisnings og arbeidsfelt" er den første norske bok som kun er viet skolehagen. Det var ikke avlingen som var viktig, men det pedagogiske:

Skolehagene hadde vid utbredelse her i landet i mellomkrigstiden og fram til 1980-tallet. Etter krigen var det stor interesse for skolehagearbeidet. Skolehagene i Aker og Oslo ble slått sammen under en ledelse i 1952.

De var organisert som et tilbud etter vanlig skoletid, og hadde stor deltakelse. Skolehagegartneriet på Geitmyra produserte planter til alle byens skolehager.

På 1980- og 90-tallet sank antallet skolehager drastisk, men i de siste årene har det vært en økende interesse. De aller fleste skolene med skolehage har det som en del av vanlig undervisningstid.

Geitmyra brukes i dag av ca 15 skoler. I tillegg leier ca 90 privatpersoner/familier parsell på området. Skolehagen er inngjerdet men er åpen for alle fra kl 9–16 på hverdager og enkelte helger.

Adresse: Kierschowsgate 9.

Skolehagen er delt opp i et driftsområdet, et parkområdet og 17 dyrkningsfelt avgrenset av alleer med frukttrær. Denne unike samlingen av frukttrær fungerer også som en genbank for frukttrær.

Geitmyra

Området er solrikt og jordkvaliteten er god.

Geitmyra

Geitmyra er en viktig grønn lunge i et område der bare et fåtall har privat hage.

Les mer om Geitmyra og skolehagebevegelsen her:

Geitmyra skolehage

Skolehager — historie og bakgrunn 1

Skolehager — historie og bakgrunn 2

Geitmyra
Geitmyra Geitmyra
Geitmyra
Geitmyra
Geitmyra
Geitmyra Geitmyra
Geitmyra