Forhager

Peon

Mange gamle bygårder i Oslo står med fasaden rett inntil fortauet. Ved bygging av noen bygårder ble det avsatt en smal stripe grunn til en liten forhage.

Fra Store Norske Leksikon siterer jeg:
Forhage, hagestripe mellom bygningsfasade og fortau i bybebyggelse. I Oslo hadde Selskabet for Oslo Byes Vel forhagesaken som en viktig oppgave på sitt program i mange år helt fra 1911, og særlig i 1930-årene ble det formet mange harmoniske gatepartier med sammenhengende grønne belter langs fasadene. I senere år har parkeringsbehovet ofte vært tilgodesett på bekostning av forhagene.

De fleste av disse forhagene har enkel beplantning som er lett å vedlikeholde. Men noen forhager har preg av det navnet sier, nemlig en liten hage foran huset. Forbipasserende og beboere kan glede seg over løkblomster om våren, roser, stauder og klematis om sommeren og fine høstfarger når den tid kommer.

Tulipansorter
Påskeliljer og tulipaner Påskeliljer og tulipaner

Påskeliljer og tulipaner på Fagerborg

I noen tilfeller er det beboerne som steller plantene, enten ved dugnad eller fordi enkelt beboere påtar seg å stelle hagen. Noen sameier kjøper seg gartnertjenester eller har en vaktmester som gjør jobben.

Storknebb og Løytnantshjerter

Storknebb og Løytnantshjerter på Fagerborg. Villige stauder.

Løytnantshjerter på Fagerborg

Løytnantshjerter på Fagerborg.

Klematis

Klematis på Majorstuen.

Marienlyst

Marienlyst i mai.

Høstfloks

Forhage på Majorstuen med klassisk staude: Høstfloks.

Riddersporer

Riddersporer på Marienlyst.

Rododendron

Forhage på Majorstuen. Rododendron i mai.

Dagliljer Iris

Dagliljer på Fagerborg

Iris på Fagerborg.

Roser Marienlyst

Roser i juni.

September på Marienlyst.

Høstanemoner Rododendron

Frogner i oktober.

Rododendron på Marienlyst. Mai.

Forhager på Majorstuen. Flere er innrammet av smijernsgjerder.

Majorstuen Majorstuen
Frogner

Høstanemoner på Frogner.

Marienlyst

Forhage i nyere stil. Marienlyst.