En av hagene i hagebyen dyrkes ut i fra

biodynamiske

prinsipper. Biodynamisk jordbruk ble utviklet av Rudolf Steiner og det antroposofiske miljøet. Dette er et økologisk jordbruk der mangfoldighet, samspill mellom plantene innbyrdes og mellom planter og dyr er grunntanken. Det baseres også på tanken om hvordan mennesker, naturen og kosmos henger sammen og tar hensyn til planetenes posisjoner i forbindelse med såing og høsting.

Fra en biodynamisk hage
Fra en biodynamisk hage Fra en biodynamisk hage
Fra en biodynamisk hage
Fra en biodynamisk hage
Fra en biodynamisk hage

Hagens eier har også valgt å plante noen vekster ikke for nytteverdien skyld, men for gleden av blomstringen — det er jo tross alt en hage ...